понедельник, 20 ноября 2017 г.

ԳԵՇՏԱԼՏ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԽՄԲԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ. ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ


Գեշտալտ  թերապիան  հոգեբանական  պրակտիկայի  բավականին  հետաքրքիր ու կարևոր  ուղղություններից  մեկն է: Դրա   հիմնադիրը   համարվում է  Ֆրից   Պերլզը: <<Գեշտալտ>>  նշանակում է  ձև, պատկեր: Հոգեբանության  մեջ այդ բառի տակ հասկանում են մասերի մենահատուկ կազմավորում, որը հանդես է գալիս մեկ ամբողջության տեսքով: Այն կոչված է ընդլայնելու մարդու գիտակցությունն ու  դրա միջոցով հավելելու ներանձնային ամբողջականությունը, կյանքի լեցունությունն ու արտաքին աշխարհի և մադկանց հետ հաղորդակցման կարողությունը:
Ինչպես  նշում  է Ջոն  Էնրայտը . <<Գեշտալտը  գերմաներեն  բառ է:  Այն  նշանակում է  համակարգված  ամբողջություն,  ընդգծում է շփման  մեջ  ամբողջական կոնտեքստի  կարևորությունը: Մեր  շփումը  սահմանափակվում է  սպիտակ  թղթի  վրա  սև  հետքերի  քանակությամբ>>:
Գեշտալտ թերապիան ընդգրկված է ընդհանուր էկզիստենցիալ կամ հումանիստական թերապիայի մեջ: Համաձայն գեշտալտ թերապիայի ներկայացուցիչների կարիք չկա ինչ-որ տեղ գնալ կամ ինչ-որ բան անել, որ կատարյալ դառնաք, դուք կատարյալ եք առանց դրա: Կատարելության ձևը կարող է նաև փոխվել, բայց այն որ դուք կատարյալ եք, դա կախված չէ ձևից, այնպես ինչպես երջանկության և կատարելության զգացումը կախված չէ ձգտումների մակարդակից, խնդիրերի առարկայությունից, քանի որ այն ամենը, ինչ կապված է երջանկության ձեռք բերման հետ, դա ընկալման փոփոխությունն է: Այս փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ սկսես մտածել ոչ թե այն մասին, թե ինչ կարող էր կամ պետք էր արված լիներ, այլ ինչ ունես դու հենց հիմա և հենց այս պահին. հարակավոր է զգալ և վայելել այդ ամենը: Գեշտալտ թերապիան ներառում է հետևյալ դրույթները`
·         Օրգանզիմի գլխավոր ֆունկցիան դրա ամբողջականության կամ գեշտալտների սեղծումն է, որն արտահայտվում է ձևերի, իրավիճակների միջոցով:
·         Չավարտված ձևերի պարբերական գոյությունը հանգեցնում է նյարդային խանգարումների: Այցելուն կարող է հասկանալ և ստեղծել իր <<ես>>-ը որպես ամբողջական անձ, եթե ուշադրությամբ հետևի տեղեկատվության արտաքին կամ ներքին հոսքերին:
·         Լրացնելով և ավարտելով անավարտ իրավիճակները, չբավարարված պահանջմունքները` անհատը ինքնակարգավորում և պահպանում է այլ մարդկանց հետ ունեցած դինամիկ հավասարակշռությունը:
Մի խոսքով, թերապիան ուղղված է սեփական արժեքի և նշանակության գիտակցմանը, ինքնագիտակցմանը:
 Գեշտալտ  թերապիայի  էությունը  հասկանալու  համար պետք  է  ուսումնասիրել այն  հիմնական  սկզբունքները,  որոնցով  իրականացվում  է  գեշտալտ  թերապիան:
Դրանք են.
“Այստեղ և  հիմա”
“Այստեղ և  հիմա”   սկզբունքը կամ ներկա պահի  վրա  կենտրոնացումը, թերևս, կարելի  է համարել  գեշտալտ  թերապիայի  կարևորագույն  սկզբունք: Էությունը  կայանում է  նրանում, որ  սեանսի  ընթացքում  թերապևտը  հաճախ  է  դիմում այցելուին, հասկանալու  համար,  թե  վերջինս ինչ  է  մտածում,  զգում  տվյալ  պահին: Եթե  այցելուն  պատմում է  անցյալից ինչ-որ դեպքի  մասին,  թերապևտը   խնդրում  է ներան  տեղափոխել  այն  ներկա  իրավիճակ և  պատկերացնել, թե  ինչ  զարգացում  կունենա  դեպքը,  եթե  կատարվի  հիմա: Արդյունքում  հաճախ  է պատահում, որ  մարդիկ  խուսափում են ներկայի  հետ  բախումից  և  խորասուզվում  են անցյալի հիշողությունների մեջ  կամ  երևակայում  ապագայի  մասին:
“Ես և դու”
Արտացոլում է մարդկանց մեջ  բաց  անմիջական շփումը: Այցելուները որևէ  մեկին  վերաբերող  հայտարարությունները  հաճախ հասցեատիրոջը  չեն  ուղղում, դրանով  իսկ  բացահայտելով իրենց  ուղիղ ու  միանշանակ արտահայտվելուց  խուսափելն  ու չուզենալը: Շփումից  խուսափելը կարող  է հանգեցնել  այցելուի մեկուսացման,  ուստի  թերապևտը  խրախուսում  է  խմբի  անդամների`  միմյանց  հետ շփվելուն  ու  հաղորդակցմանը:
“Հայտարարությունների սուբյեկտիվացում”
Այս սկզբունքը  կապված է  այցելուի` իրավիճակի մեջ  ներգրավվածության  ու պատասխանատվության  հետ: Հաճախ  մարդիկ խոսում  են իրենց մարմնի,  զգացմունքների,  մտքերի ու  վարքի  մասին կողքից,  սուբյեկտիվորեն:  Թերապևտը  հաճախ  արհեստական  կոնֆլիկտ  է  ստեղծում այցելուի  ու նրա`  սեփական որոշումների  համար  պատասխանատվությունից  խուսափելու,  ուրիշներին  մեղադրելու  խնդրի  հետ:
“Գիտակցման շարունակականություն”
Գիտակցումը  որպես թերապիայի  հիմք նշանակում է զգացմուքների սպոնտան  հոսքի  միտումնավոր  կենտրոնացում,  տվյալ  պահի  ամբողջական  վերահսկում: Այս  սկզբունքը  անհատին  հասցնում է  սեփական  փորձի,  անվերջ  վերբալացումներից հրաժարվելուն, իրավիճակի  մեկնաբանման  ու  նույնականացման:

Պարզագույն  ուսումնասիրությամբ  անգամ  կարելի է տեսնել,  որ սոցիալական  աշխատանքն  ու  գեշտալտ  թերապիան  ունեն, գուցե փոքր,  բայց  ակնհայտ  կապ:
Գեշտալտ  թերապիան  ուղղված  է մարդու գիտակցության  ընդլայնմաը և սեփական մտքերի,  ցանկությունների, նպատակների, արտաքին   աշխարհի հնարավորինս  լավ  գիտակցմանը, մարդու` սեփական արարքների  համար  պատասխանատվության զգացման  առկայությանը, ինքնուրույն որոշումներ  կայացնելու  կարողության  զարգացմանը: Իսկ սոցիալական  աշխատանքն  օգնում է  մարդուն զարգացնել իր  կյանքում  առկա խնդիրների   ինքնուրույն  լուծման  հնարավորություններն  ու  կարողություննրը:  Կարելի  է  ասել,  որ  սոցիալական  աշխատանքն ու  գեշտալտ  թերապիան  որոշակի  համատեքստում  մի  ամբողջություն են  կազմում:  Գեշտալտ  թերապիան  կիրառվում  է  սոցիալական աշխատանքում մարդու  անհատական  զարգացման,  սեփական  խնդիրների  հաղթահարման գործընթացում  որպես  շարժիչ, ուղորդող գործոն:   Բացի  այդ, գեշտալտ  թերապիայի  պես  սոցիալական  աշխատանքու ևս կիրառվում է “այստեղ և  հիմա” սկզբունքը “միջամտություն ճգնաժամային  իրավիճակում” մոդելի  իրականացման  ժամանակ:
Աղբյուրը՝
1.  Гештальт, ведущий к просветлению или  пробуждение от  кошмара: Перевод Центр гумаництичестких технологий “Человек”.: СПБ.: 1994.: Терминологическая  правка  В.Данченко. К., 2002

2.  Кьелл Рудестам: Групповая Психотерапия:  Психокорекционные Группи: Теория и практика; М. :Прогресс, 1990 – СПБ. : Питер Ком, 1998

Комментариев нет:

Отправить комментарий