понедельник, 20 ноября 2017 г.

ԳԵՇՏԱԼՏ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԽՄԲԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ. ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ


Գեշտալտ  թերապիան  հոգեբանական  պրակտիկայի  բավականին  հետաքրքիր ու կարևոր  ուղղություններից  մեկն է: Դրա   հիմնադիրը   համարվում է  Ֆրից   Պերլզը: <<Գեշտալտ>>  նշանակում է  ձև, պատկեր: Հոգեբանության  մեջ այդ բառի տակ հասկանում են մասերի մենահատուկ կազմավորում, որը հանդես է գալիս մեկ ամբողջության տեսքով: Այն կոչված է ընդլայնելու մարդու գիտակցությունն ու  դրա միջոցով հավելելու ներանձնային ամբողջականությունը, կյանքի լեցունությունն ու արտաքին աշխարհի և մադկանց հետ հաղորդակցման կարողությունը:
Ինչպես  նշում  է Ջոն  Էնրայտը . <<Գեշտալտը  գերմաներեն  բառ է:  Այն  նշանակում է  համակարգված  ամբողջություն,  ընդգծում է շփման  մեջ  ամբողջական կոնտեքստի  կարևորությունը: Մեր  շփումը  սահմանափակվում է  սպիտակ  թղթի  վրա  սև  հետքերի  քանակությամբ>>:
Գեշտալտ թերապիան ընդգրկված է ընդհանուր էկզիստենցիալ կամ հումանիստական թերապիայի մեջ: Համաձայն գեշտալտ թերապիայի ներկայացուցիչների կարիք չկա ինչ-որ տեղ գնալ կամ ինչ-որ բան անել, որ կատարյալ դառնաք, դուք կատարյալ եք առանց դրա: Կատարելության ձևը կարող է նաև փոխվել, բայց այն որ դուք կատարյալ եք, դա կախված չէ ձևից, այնպես ինչպես երջանկության և կատարելության զգացումը կախված չէ ձգտումների մակարդակից, խնդիրերի առարկայությունից, քանի որ այն ամենը, ինչ կապված է երջանկության ձեռք բերման հետ, դա ընկալման փոփոխությունն է: Այս փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ սկսես մտածել ոչ թե այն մասին, թե ինչ կարող էր կամ պետք էր արված լիներ, այլ ինչ ունես դու հենց հիմա և հենց այս պահին. հարակավոր է զգալ և վայելել այդ ամենը: Գեշտալտ թերապիան ներառում է հետևյալ դրույթները`
·         Օրգանզիմի գլխավոր ֆունկցիան դրա ամբողջականության կամ գեշտալտների սեղծումն է, որն արտահայտվում է ձևերի, իրավիճակների միջոցով:
·         Չավարտված ձևերի պարբերական գոյությունը հանգեցնում է նյարդային խանգարումների: Այցելուն կարող է հասկանալ և ստեղծել իր <<ես>>-ը որպես ամբողջական անձ, եթե ուշադրությամբ հետևի տեղեկատվության արտաքին կամ ներքին հոսքերին:
·         Լրացնելով և ավարտելով անավարտ իրավիճակները, չբավարարված պահանջմունքները` անհատը ինքնակարգավորում և պահպանում է այլ մարդկանց հետ ունեցած դինամիկ հավասարակշռությունը:
Մի խոսքով, թերապիան ուղղված է սեփական արժեքի և նշանակության գիտակցմանը, ինքնագիտակցմանը:
 Գեշտալտ  թերապիայի  էությունը  հասկանալու  համար պետք  է  ուսումնասիրել այն  հիմնական  սկզբունքները,  որոնցով  իրականացվում  է  գեշտալտ  թերապիան:
Դրանք են.
“Այստեղ և  հիմա”
“Այստեղ և  հիմա”   սկզբունքը կամ ներկա պահի  վրա  կենտրոնացումը, թերևս, կարելի  է համարել  գեշտալտ  թերապիայի  կարևորագույն  սկզբունք: Էությունը  կայանում է  նրանում, որ  սեանսի  ընթացքում  թերապևտը  հաճախ  է  դիմում այցելուին, հասկանալու  համար,  թե  վերջինս ինչ  է  մտածում,  զգում  տվյալ  պահին: Եթե  այցելուն  պատմում է  անցյալից ինչ-որ դեպքի  մասին,  թերապևտը   խնդրում  է ներան  տեղափոխել  այն  ներկա  իրավիճակ և  պատկերացնել, թե  ինչ  զարգացում  կունենա  դեպքը,  եթե  կատարվի  հիմա: Արդյունքում  հաճախ  է պատահում, որ  մարդիկ  խուսափում են ներկայի  հետ  բախումից  և  խորասուզվում  են անցյալի հիշողությունների մեջ  կամ  երևակայում  ապագայի  մասին:
“Ես և դու”
Արտացոլում է մարդկանց մեջ  բաց  անմիջական շփումը: Այցելուները որևէ  մեկին  վերաբերող  հայտարարությունները  հաճախ հասցեատիրոջը  չեն  ուղղում, դրանով  իսկ  բացահայտելով իրենց  ուղիղ ու  միանշանակ արտահայտվելուց  խուսափելն  ու չուզենալը: Շփումից  խուսափելը կարող  է հանգեցնել  այցելուի մեկուսացման,  ուստի  թերապևտը  խրախուսում  է  խմբի  անդամների`  միմյանց  հետ շփվելուն  ու  հաղորդակցմանը:
“Հայտարարությունների սուբյեկտիվացում”
Այս սկզբունքը  կապված է  այցելուի` իրավիճակի մեջ  ներգրավվածության  ու պատասխանատվության  հետ: Հաճախ  մարդիկ խոսում  են իրենց մարմնի,  զգացմունքների,  մտքերի ու  վարքի  մասին կողքից,  սուբյեկտիվորեն:  Թերապևտը  հաճախ  արհեստական  կոնֆլիկտ  է  ստեղծում այցելուի  ու նրա`  սեփական որոշումների  համար  պատասխանատվությունից  խուսափելու,  ուրիշներին  մեղադրելու  խնդրի  հետ:
“Գիտակցման շարունակականություն”
Գիտակցումը  որպես թերապիայի  հիմք նշանակում է զգացմուքների սպոնտան  հոսքի  միտումնավոր  կենտրոնացում,  տվյալ  պահի  ամբողջական  վերահսկում: Այս  սկզբունքը  անհատին  հասցնում է  սեփական  փորձի,  անվերջ  վերբալացումներից հրաժարվելուն, իրավիճակի  մեկնաբանման  ու  նույնականացման:

Պարզագույն  ուսումնասիրությամբ  անգամ  կարելի է տեսնել,  որ սոցիալական  աշխատանքն  ու  գեշտալտ  թերապիան  ունեն, գուցե փոքր,  բայց  ակնհայտ  կապ:
Գեշտալտ  թերապիան  ուղղված  է մարդու գիտակցության  ընդլայնմաը և սեփական մտքերի,  ցանկությունների, նպատակների, արտաքին   աշխարհի հնարավորինս  լավ  գիտակցմանը, մարդու` սեփական արարքների  համար  պատասխանատվության զգացման  առկայությանը, ինքնուրույն որոշումներ  կայացնելու  կարողության  զարգացմանը: Իսկ սոցիալական  աշխատանքն  օգնում է  մարդուն զարգացնել իր  կյանքում  առկա խնդիրների   ինքնուրույն  լուծման  հնարավորություններն  ու  կարողություննրը:  Կարելի  է  ասել,  որ  սոցիալական  աշխատանքն ու  գեշտալտ  թերապիան  որոշակի  համատեքստում  մի  ամբողջություն են  կազմում:  Գեշտալտ  թերապիան  կիրառվում  է  սոցիալական աշխատանքում մարդու  անհատական  զարգացման,  սեփական  խնդիրների  հաղթահարման գործընթացում  որպես  շարժիչ, ուղորդող գործոն:   Բացի  այդ, գեշտալտ  թերապիայի  պես  սոցիալական  աշխատանքու ևս կիրառվում է “այստեղ և  հիմա” սկզբունքը “միջամտություն ճգնաժամային  իրավիճակում” մոդելի  իրականացման  ժամանակ:
Աղբյուրը՝
1.  Гештальт, ведущий к просветлению или  пробуждение от  кошмара: Перевод Центр гумаництичестких технологий “Человек”.: СПБ.: 1994.: Терминологическая  правка  В.Данченко. К., 2002

2.  Кьелл Рудестам: Групповая Психотерапия:  Психокорекционные Группи: Теория и практика; М. :Прогресс, 1990 – СПБ. : Питер Ком, 1998

воскресенье, 5 ноября 2017 г.

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ԻՄ ԱՉՔԵՐՈՎ» ԱՐԵՎԻԿ ԲԱԲԱՅԱՆ


_Բարև Ձեզ, Արևիկ ջան, կներկայանա՞ք:
_Ես Արևիկ Բաբայանն եմ, մասնագիտությամբ սոցիալական աշխատող, չնայած մասնագիտությունս նաև սոցիալական մանկավարժություն և կառավարման հոգեբանություն է:
_Կպատմե՞ք մի փոքր Ձեր մասին:
_Ես շուրջ 7 տարի է, ինչ աշխատում եմ սոցիալական ոլորտում, ընթացքում իրականացրել եմ կամավոր աշխատանք և համատեղ աշխատել կամ սոցիալական աշխատանք կամ սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտություններով:
_Ինչպե՞ս եք հանդիպել Ձեր մասնագիտությանը:
_Այն տարածաշրջանում, որտեղ ապրում էի, եղել եմ ներառական կրթությունում առաջին պրակտիկ սոցիալական մանկավարժը, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողը, այստեղից էլ սկսվել է նկատվել իմ՝ սոցիալական աշխատողի գործունեությունը: Ընթացքում եղան ՀԿ-ներից  աշխատանքի հրավերներ և այդպես աճեցի տվյալ մասնագիտությունում:
_Ի՞նչը դրդեց մասնակցելու մեր հայտարարած ֆոտոմրցույթին:
_Հայտարարությունը կարդալուց հետո ես հասկացա ինչ եմ ուզում, ինչ եմ արել, ըստ իս սոցիալական աշխատողը ինչ է անում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց հետ, դրա համար ինձ պետք էր օգնություն միայն գրաֆիկական մասով և այդպես էլ եղավ, և եթե ես գիտեմ ինչ եմ ուզում, կարող եմ վստահորեն մասնակցել:
_Ինչպե՞ս ծնվեց լուսանկարի գաղափարը:
Գաղափարը հետևյալն էր, որ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ցանկացած անձ կարիք ունի աջակցության, որն իրականացնում է սոցիալական աշխատողը կամ սոցիալական ոլորտի այլ ներկայացուցիչ:
_Դուք նշեցիք, որ 7 տարի է ինչ ոլորտում եք, բնականաբար ունեցել եք և ունենում եք դժվարություններ, կպատմեք, թե ինչ դժվարությունների եք հանդիպում և ինչպե՞ս եք դրանք հաղթահարում:
_ Սկզբի տարիների դժվարություններից էր այն, որ հասարակությունը չի ճանաչում մասնագիտությունս, անընդհատ կարիք կար բացատրելու՝ ինչ մասնագիտության տեր եմ և ինչ գործունեություն եմ իրականացնում պրակտիկայում: Հիմա  պատկերն այլ է՝ մասնագիտության մասին խոսում ու ներկայացնում են անհամեմատ ավելի շատ, նույն ծնողները ավելի տեղեկացված են, իսկ հետագա դժվարությունները արդեն որոշակի թերացումներ կարող են լինել, սակայն արդյունավետ աշխատանքի դեպքում այն չի դիտարկվում որպես դժվարություն:
_Ի՞նչ բնորոշում կտաք մասնագիտությանը:
_Անձ, որը օգնության ձեռք է մեկնում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդուն:
_Ի՞նչ խնդիրներ եք տեսնում ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքում, պատճառներն ըստ Ձեզ որոնք են, և ինչպե՞ս կարող ենք հաղթահարել:
_Խնդիրները բավականին շատ են, հատկապես թղթաբանությունը, խնդիր կա նաև սոցիալական աշխատանքի լուսաբանման հետ կապված, քանի որ խնդրահարույց իրավիճակում գտնվող մարդիկ չգիտեն ում և որտեղ դիմել:
_Ի՞նչ խորհուրդ կտաք ներկա և ապագա մասնագետներին:
_Ապագա մասնագետներին խորհուրդ կտամ ավելի լավ մտածել ընտրություն անելիս, եթե մասնագիտությունն իրենցը չէ, թող չշարունակեն, եթե իրենցն է, ուրեմն իրենք կարող են դրա միջով անցնել, որովհետև պրակտիկայում հանդիպում ենք մարդկանց, որոնց խնդիրը պետք է կարողանալ տեսնել, օգնել ու աջակցել:
_Որևիցե արտահայտությամբ Ձեր շնորհավորանքը հղեք տոնի առթիվ:
_Շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սոցիալական ոլորտի աշխատողներ են, ցանկանում եմ, որ աշխատանքում ունենան մասնագիտական աճ, բազում հաջողություններ և բարձր վարձատրություն (ժպտում է):