понедельник, 17 ноября 2014 г.

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ


Սոցիալական աշխատանքը Հայաստանում նոր ձևավորվող ոլորտներից է։
Սոցիալական աշխատանքի օբյեկտ է համարվում մարդը, որն օգնության կարիք ունի: Բոլոր գործառույթները, որոնք անհրաժեշտ են օգնություն ցուցաբերելու համար, իրականացնում են սոցիալական աշխատանքի սուբյեկտները: Սուբյեկտների թվին դասվում են բոլոր մարդիկ և կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են սոցիալական աշխատանքը:

            Համաձայն Ուիլյամ Շվարցի սահմանման` սոցիալական աշխատանքը որպես մասնագիտություն` միջնորդ է ծառայում մի գործընթացում, որտեղ անհատը և հասարակությունը ձգտում են օգնել իրար` բավարարելով ընդհանուր պահանջմունքները և փոխլրացնելով դրանք: Նրա միջնորդային մոտեցումը հիմնված է անձի և հասարակության շահերի նույնացման վրա:

Գործառույթներն են.
 • Սոցիալական վերահսկողություն. Սոցիալական աշխատողները հանդիսանում են հասարակության ներկայացուցիչները և օգնում են վերաբաշխել միջոցներն ու բարիքները, վերահաստատել խախտված սկզբունքները:
 • Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտն իր մասնակցությունն է ունենում մշակութային տարրերի ստեղծման, պահպանման ու զարգացման գործում: Սոցիալական աշխատողները մուտք են գործում տարբեր խմբեր, ընտանիքներ, համայնքներ` իրենց հետ տանելով իրենց մասնագիտության և գործունեության, և վերջին հաշվով, հասարակության մշակույթը:
 • Փոփոխություն. Սոցիալական աշխատողներն առաջին հերթին աշխատում են փոփոխություններ առաջացնել այն անհատների ու խմբերի մոտ, որոնք տուժում են արագ փոփոխություններից, ունեն հարմարման դժվարություններ և այլն: Այն կարող է շարժիչի դեր կատարել այն փոփոխությունների համար, որոնք սոցիալապես ցանկալի են, որոնք հասարակությունը պահանջում է:
 • Կոնֆլիկտի կարգավորում. Այս գործառույթի շնորհիվ սոցիալական աշխատողներն օգնում են թուլացնել հասարակության մեջ տեղ գտած սոցիալական լարվածությունը, մեղմել հակասությունները:
Սոցիալական աշխատանքն այն մասնագիտություններից է, որի զարգացումը և կայացումն անմիջականորեն կապված է մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ: Մարդու իրավունքների ոլորտում սոցիալական աշխատանքի մասնագետն ունի կարևոր ներուժ և կարող է իրականացնել նշանակալի ներդրումներ մարդու իրավունքների շարժումներում: Սոցիալական աշխատողները պարզ հասկանում են իրավունքների անօտարելիության ասպեկտը: Սոցիալական աշխատողներն իրականացնում են գործողություններ, որոնցով ապահովում են անհատների, խմբերի և համայնքների մարդու իրավունքների իրացումը:

Սոցիալական աշխատանքի հիմքում դրված են հետևյալ կարևորագույն արժեքները.

 • Սոցիալական արդարություն,
 • Անձի արժանապատվություն և բարեկեցություն,
 • Մարդասիրություն, մարդկային փոխհարաբերությունների նշանակությունը, կարևորությունը և դերը,
 • Անկողմնակալություն և անաչառություն,
 • Կոմպետենտություն և այլն:
Սոցիալական աշխատողի մասնագիտական գործունեության սկզբունքներն են.

 • Շահառուի անվերապահ դրական ընդունում,
 • Ինքնորոշում,
 • Անհատականացում,
 • Երկկողմանի պատասխանատվություն,
 • Շահառուն չի հանդիսանում պասիվ օբյեկտ,այլ հավասարազոր սուբյեկտ է,
 • Ուժեղ կողմերի վրա հիմնում:
Սոցիալական աշխատողները կարող են գործել արդարադատության, առողջապահության, կրթության  և մի շարք այլ ոլորտներում` ստանձնելով և իրականացնելով միջնորդի, իրավապաշտպանի, ուղղորդողի, աջակցողի, կրթողի և մի շարք այլ դերեր:

Սոցիալական աշխատանքը կարող է իրականացվել մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում:

Առանձնացնում են սոցիալական աշխատանքի հետևյալ 4 հիմնական մեթոդները.
·         Անհատական
·         Խմբայինն
·         Ընտանեկան
·        Համայնքային


Այսպիսով, սոցիալական աշխատանքը մասնագիտություն է, որն ուղղված է բնակչության զանազան խմբերի, սոցիալապես երաշխավորված և անձնական շահերի ու պահանջմունքների բավարարմանը, այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնք նպաստում են մարդկանց սոցիալական գործունեության ընդունակության վերականգնմանը կամ բարելավմանը:

Աղբյուր`
Սոցիալական աշխատանքի տեսություններ և մոդելներ, Աննա Ոսկանյան, Երևան, 2013
Комментариев нет:

Отправить комментарий